spirit ערבה

מתוך הקשבה לרוח

30/11-3/12

מתוך התבוננות במרחבי הערבה
נוצרה בנו התשוקה ליצור חוויה המחברת רוח ואדמה לייצר מסע של חיבור פנימה
מסע שיאגד בתוכו תרגול פיזי ורוחני, יוגה, מוזיקה, תנועה, נשימה, פילוסופיה, שירת הלב ובעיקר רווחה.
מתוך כוונה והתכווננות של כולנו אחד

all is one and one is all

spirit ערבה~תנועה~תודעה~רוח

הפסטיבל ביוזמת מועצה אזורית ערבה תיכונה ומועצה אזורית חבל אילות, בשיתוף משרד התיירות ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר