תקנון והצהרת בריאות למשתתפי פסטיבל​

spirit ערבה 2022

(מנוסח בלשון זכר ומתייחס לכל מגדר)

1) מדיניות ביטול עסקה הינו בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע״ו 2016.לפי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה למייל spiritarava@gmail.com בלבד בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע. לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ש״ח – הנמוך מבניהם. על אף האמור לעיל, מובהר כי ההפקה  נושאת בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ-5% מסכום עסקת האשראי או 100 ש״ח – הנמוך מבניהם.

2) רכישת כרטיס לאירוע spirit ערבה מקנה זכות להשתתף  בסדנאות/תרגולים/הרצאות/מופע מרכזי – לפי מפרט לוח הזמנים והתוכן המצוין באתר המכירה בלבד. הכרטיס לא כולל לינה ,הסעדה ואטרקציות אותם אנו מציגים כשירות נלווה.

כל רכישה תעשה עצמאית מול אתרי הלינה/ הסעדה/ וכד'.

3) לאחר תשלום הכרטיס במערכת ההזמנות לא ניתן יהיה לשנות את מיקום הפעילות שציינתם. כדי לשנות יש לבטל את הכרטיס ולהזמין חדש. שימו לב! בכל ביטול כרטיס תגבה 5% עמלה . במידה והחלטתם לבטל ולרכוש מחדש פעילות אחרת – היא תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד .

4) כלל הפעילות בכל הפסטיבל היא על בסיס מקום פנוי בלבד ולא תתאפשר השתתפות בפעילות ללא הזמנת הפעילות מראש מהאתר, למעט האירוע המרכזי שיתקיים בתאריך 2.12 בפארק תמנע המיועד לכל המשתתפים באירוע.

5) עלות כרטיס השתתפות בפסטיבל הוא 600 ₪ לכל ימי הפסטיבל . הכרטיס מקנה לרוכש השתתפות בימי הפסטיבל בין התאריכים 30.11.2022 עד ל 3.12.202 במידה והרוכש החליט לא להשתתף בכל ימי הפעילות לא יינתן זיכוי עבור אי ההשתתפות בימים אלו ולא יתווספו סדנאות מעבר לסדנאות הרשמות בלוח הזמנים באתר הרשמי.

6) מועד סגירת הרשמה לפסטיבל  הוא ב- 27.11.2022

7) ההפקה שומרת לעצמה זכות לשנות את תכני האירוע/מיקומי הפעילות בשל אילוצי כח עליון, טרם הפסטיבל או במהלך הפסטיבל תוך יידוע ופרסום השינויים לכל משתתפי הפסטיבל בדרכים העומדת בפני ההפקה.

8) במידה שלא ניתן יהיה לקיים אירוע מרכזי בפארק תמנע בתאריך 2.12, בשל כח עליון, אבל  כל שאר ימי הפסטיבל ימשכו – לא יינתן זיכוי עבור אי קיום האירוע בפארק תמנע.

9) כרטיס משתתף הינו אישי ולא ניתן להעברה. לא יתאפשר להחליף, להעביר או לשתף את הכרטיס לאף גורם מעבר לרוכש הכרטיס כפי שרשום במערכת המכירה לאירוע.

10) לאורך כל שעות הפעילות, במהלך כל ימי הפסטיבל, יש לענוד את צמיד הזיהוי של הפסטיבל ללא ענידה של הצמיד באופן תקין על היד לא תתאפשר השתתפות בכל הפעילות בפסטיבל.

11) שימו לב! במידה ורוכש אבד צמיד משתתף – לא יסופק צמיד חלופי. צמיד חלופי יסופק רק כנגד מסירה של צמיד קרוע/פגום.

12) כרטיס ההשתתפות בפסטיבל כולל את עלות הכניסה לפארק תמנע ואת הפעילות המוגדרת בלו"ז הפסטיבל בלבד. הכרטיס לא מקנה שימוש/השתתפות במתקני הפעילות והשירות הניתנים בפארק תמנע.

13) כל ביטול או שינוי של פעילות/כרטיס יש לפנות דרך המייל הרשמי של הפסטיבל בלבד בכתובת spiritarava@gmail.com

14) במהלך פעילות הפסטיבל ההפקה תקיים צילומים לטובת יח"צ ופרסום. במידה ואינך מעוניין שיצלמו אותך יש להודיע על כך מראש ולענוד צמיד זיהוי נוסף, כדי שנוכל לכבד את רצונך. ללא ענידה של הצמיד על היד לא תהיה לך כל טענה כלפי שימוש בתמונות.

15) יש להגיע לכל פעילות 15 דקות טרם תחילת הפעילות ולפעילות המרכזית בפארק תמנע יש להגיע כשעה מראש.

16) הספקה של מזרון פעילות או כל אביזר שהינו אישי והנדרש לסדנאות הוא באחריות המשתתף בלבד.

17) לא תתאפשר השמעה של מוזיקה במהלך הפעילות על ידי המשתתפים למעט אם זה חלק מהפעילות ובתאום עם המנחה.

18) הצהרת בריאות

תרגולי יוגה ופעילות משלימה הינם שיטות אימון המתאימות ככלל לכל גיל ורמה של כוח, כושר וגמישות. אולם, קיימים מספר מצבים רפואיים הדורשים אימון מעט שונה ותשומת לב מיוחדת מצד המאמן והמתאמן.

לכן, יש לידע את המורה מראש בהיסטוריה הרפואית הבסיסית ו/או במגבלה רפואית טרם תחילת כל תרגול (כמפורט בהמשך) על מנת להתאים אימון טוב יותר ולשמור על הבריאות האישית.

יש לעדכן את המדריך בכל שינוי במצב הבריאותי ובכל תחושת כאב ואי נוחות אשר עולה במהלך ביצוע התרגילים/הסדנאות.

על כן:

הנני מאשר/ת שאני מודע לכך הסדנאות וכל מידע והכוונה אשר ניתנים בפסטיבל, אינם מהווים תחליף לטיפול רפואי ו/או התייעצות ברופא וכי אין בכוונתי להפסיק טיפול תרופתי כלשהוא ללא התייעצות ברופא.